Sidhuvudbild

Verksamhet

DSC01172.jpg

FÖRSAMLINGENS OLIKA VERKSAMHETSGRENAR

Här kan du se församlingens olika verksamhetsgrenar just nu.

Barnverksamhet
Barnens bibelberättelser vissa söndag i början av gudstjänsten.
Grillkvällar
på Hasseltorp varje onsdag under sommaren.
Gudstjänst
-Nattvardsgudstjänst första söndagen i månaden.
-Bön och lovsångsgudstjänst en gång i månaden
-Gudstjänst tredje söndagen i månaden. Predikan, sång o musik.
-Ekumenisk gudstjänst sista söndagen i månaden. Predikan, sång och musik
varierande mellan de olika kyrkorna i kommunen.
Mission
Församlingen stöder evangelister i norra Thailand samt samfundets sociala mission och pastorsutbildning i Sverige.
RPG
Träff för daglediga sista torsdagen i månaden.
Samtalsgrupp
Samtalsgrupp kring livsnära frågor. För närvarande tre grupper.
Bönesamling
Bön och lovsångsgudstjänst en gång per månad.
Upptäckargrupp
Varannan tisdag jämna veckor kl 18.30 då vi läser och studerar Bibeln
Ungdomsgrupp:
Vi har en ungdomsgrupp varje fredag kl 18-21.

Vi har en
vision för vår församling som uttrycker vad vi som församling vill vara mer än vad vi vill göra. Som församling och som enskilda i församlingen är vi beroende av GUD, vilket innebär att vi vill vara en del av det uppdrag han gett sina lärjungar. Uppdraget som innebär att gå ut till människor med evangelium – det glada budskapet om Jesus Kristus.
Visionen* är vår ledstjärna i allt det arbete vi gör, något som vi ska pröva vår verksamhet emot fmåndag kl 10ör att den skall bli i samklang med GUDs uppdrag till oss.

I församlingen arbetar vi med ett program som heter Färdväg. Ett program som syftar till att förbättra oss inom olika områden för att skapa en livskraftig församling. Vi gör enkätundersökningar för att se hur vi utvecklas. Olika områden mäts mot ett index vars högsta värde är 100. Vid undersökningen 2009 hade vi ett sammanvägt index på 58,8. Senaste undersökningen gjordes i februari 2011 då vi hade motsvarande siffra på 70,9 vilket innebär en stark förbättring .