Sidhuvudbild

Våga sjunga

Vi är en ny blandad körgrupp som vågar sjunga för att vi tycker det är roligt, trots att vi inte är sångare. Birgitta Grahn Samnegård leder gruppen som övar måndagar kl 16-18 i Trosalundskyrkan. Kom med oss. Anmäl dig till Birgitta,
tel 070-3961812. I samverkan med Studieförbundet Bilda.