Sidhuvudbild

Upptäckargrupp

Vill du tillsammans med andra upptäcka Bibelns budskap?
Kom då med i vår upptäckargrupp.

Vår pastor Torbjörn Alesand leder samtalen.

I samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vi samlas tisdagar jämna veckor kl 18.00 - 20.15 OBS tiden (enkel fika under kvällen) i Trosalundskyrkan.
2020-01-14
2020-01-21
2020-02-04
2020-02-18
2020-03-03
2020-03-17
2020-03-31
2020-04-14
2020-04-28
2020-05-12
2020-05-26

För varje träff kommer vi att ange ett avsnitt i Bibeln som du kan läsa i förväg. Sedan samtalar vi gemensamt om vad vi upptäckt i läsningen.
Det underlättar för dig om du läser avsnitten med följande frågor.

Vad tycker du är textens budskap?
Vilka tankar får du när du läser texten?
Hur påverkas du av texten?

Alla synpunkter respekteras.

Vår avsikt är att vi vid respektive träff kommer överens om de avsnitt vi skall läsa till nästa gång.

Vi kommer att tillsammans med övriga grupper ha en fin avslutning på höstterminen.

Våra samlingar är av karaktären drop-in vilket innebär att du kommer när du kan.

VARMT VÄLKOMMEN!
Tobbe
Mobil 073 372 75 70