Sidhuvudbild

Upptäckargrupp

Upptäckargrupp - planering

Vill du tillsammans med andra upptäcka Bibelns budskap?
Kom då med i vår upptäckargrupp.

I samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vi samlas tisdagar ojämna veckor kl 18.00 - 20.15 OBS tiden (enkel fika under kvällen) i Trosalundskyrkan. Start
2019-01-15
2019-01-29
2019-02-12
2019-02-26
2019-03-12
2019-03-26
2019-04-09
2019-04-23
2019-05-07
2019-05-21
2019-06-042018-12-13*För varje träff kommer vi att ange ett avsnitt i Bibeln som du kan läsa i förväg. Sedan samtalar vi gemensamt om vad vi upptäckt i läsningen.
Det underlättar för dig om du läser avsnitten med följande frågor.

Vad tycker du är textens budskap?
Vilka tankar får du när du läser texten?
Hur påverkas du av texten?

De olika sakerna vi upptäckt noterar vi vid träffen och sammanställer i slutet av terminen till ett litet häfte som alla får och där alla bidrag är anonyma. Alla synpunkter respekteras.

Vår avsikt är att vi vid respektive träff kommer överens om de avsnitt vi skall läsa till nästa gång.

Vi kommer att tillsammans med övriga grupper ha en fin avslutning på höstterminen.

Våra samlingar är av karaktären drop-in vilket innebär att du kommer när du kan.

VARMT VÄLKOMMEN!
hälsar gruppens ledare

Kalle
Mobil 0768-786064