Sidhuvudbild

Språkcafé

Vi har språkcafé tillsammans med Betel och Svenska Kyrkan varje torsdag kl 18.00 - 19.30, varannan vecka i Betel (ojämna veckor) och varannan vecka i Trosalundskyrkan (jämna veckor9
Se annons på Startsidan.