Sidhuvudbild

Söndagsskola

Vi har söndagsskola varje söndag. Barnen börjar i gudstjänsten med Barnens minut och går sedan med lärare till barnrummet där vi bland annat visar film över bibliska berättelser och samtalar kring dem och leker tillsammans. Första söndagen i månaden prövar vi olika sätt att integrera gudstjänsten med barnen som deltagare.