Sidhuvudbild

Sjukhuskyrkan

Visste Du att vi finns på sjukhuset? Ja, inte vi personligen som Trosalundskyrkan, men vi är med och stödjer en pastorstjänst där.
Torbjörn Alesand

Pastorn är till för den som vill ha ett samtal när man ligger på sjukhuset och känner sig utlämnad åt sin egen oro och rädsla. Om Du själv ligger inne på sjukhuset kan Du be personalen på avdelningen kontakta Torbjörn.
Om Du har någon anhörig eller vän som Du vet vill ha ett besök av pastorn så kan Du ringa 0155-247110 eller mobil 0739-84 37 08.

Det här är en mycket viktig tjänst som vi alla församlingar i Östra Sörmland är med och satsar pengar till, förutom ett bidrag från Frikyrkosamrådet.

Vill Du vara med och stötta verksamheten så kan Du sätta in Din gåva på plusgiro 23 30 21-5 betalningsmottagare: Hjortensbergskyrkans församling, Sjukhuskyrkan, Nyköping. Märk talongen Gåva till sjukhuspastorstjänsten Nyköpings lasarett.