Sidhuvudbild

Månadens böneämne

JUNI

Vi ber om en öppen församling med varm gemenskap där människor får vara som dom är.

JULI

Vi ber om att församlingen skall vara en läkande miljö för andligt och själsligt sårade människor.

AUGUSTI 2019

Vi ber om att församlingen får vara ett rum där de viktiga djupa samtalen får föras.