Sidhuvudbild

Månadens böneämne

SEPTEMBER

Vår Fader,
Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

OKTOBER

Vår Fader,
Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss...

NOVEMBER

Vår Fader,
Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.