Sidhuvudbild

Månadens böneämne

DECEMBER 2019

Be att vi som församling blir ett redskap att nå människor med evangelium om Jesus.

JANUARI 2020

Be för alla ungdomar och unga vuxna som skadar sig själva och saknar hopp inför framtiden. Be att de får möta Jesus.

FEBRUARI 2020

Be att människor i vår stad får en längtan att lära känna Jesus..