Sidhuvudbild

Kristen tro

Den kristna tron

Den kristna tron handlar om att tro på att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet.

Vår tro på Jesus Kristus knyts alltid till våra liv. Tron är en relation mellan mig och Jesus. Till vår hjälp har vi Bibeln, Bönen, Nattvardsbordet och Gemenskapen.

Bibeln har texter från flera årtusenden som speglar GUDsmöten, GUDserfarenheter och livserfarenheter. I de här texterna kan vi spegla oss själva.
Brottningskampen med frågorna om livets mening och mål, som Bibelns människor har, är ganska lika vår kamp. Texterna talar om GUDsnärvaro och GUDsfrånvaro och om tvivel, men också på vad det är att leva känd och älskad av GUD, i förlåtelse och upprättelse.

Bönen är vår möjlighet till samtal med GUD.
Vi behöver samtalet med GUD för att få näring och kraft vare sig vi ber med egna ord eller lånar andras redan skrivna ord. Vi kan be i vår ensamhet men också tillsammans med andra. I bönen får vi tala med GUD om allt som vi funderar över i vårt liv, men vi får också be för andra.

På nattvardsbordet dukar vi fram bröd och vin till minne av Jesus korsfästelse, död och uppståndelse. Vi gör det då Han uppmanat oss att dela bordets gåvor med varandra. Jesus har lovat att vara närvarande då vi bryter brödet och delar vinet i Hans namn.

Att vara ensam kristen är svårt. Vi behöver varandra i gemenskapen och i tron. Vi finns för varandra och kan ha stor gläjde av varandras livserfarenheter.

Därför finns Trosalundskyrkan. Församlingen är GUDs gåva till Dig!

Hur blir jag en kristen?

Det finns inget standardprogram med 10 punkter att jobba sig igenom för att bli kristen.
Vägen till att känna sig vara och att bekänna sig som kristen ser olika ut för olika människor. En del upplever bara ett stilla "jag vet att jag vill vara kristen" medan det för andra kan vara som ett åsknedslag i livet vid en viss tidpunkt. Men för alla gäller att man vet att jag vill vara en kristen, att jag har kommit till en punkt där jag finner att jag behöver GUDs ledning för livsvandringen.

Romarbrevet 10:9
Ty om Du med Din mun bekänner att Jesus är Herre och i Ditt hjärta tror att GUD har uppväckt Honom från de döda, skall Du bli räddad.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.