Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Augusti 2021 Bläddra en månad framåt
v. 30
1 15:00 *EKUMENISK GUDSTJÄNST VID BETEL I VAG
En friluftsgudstjänst på bryggan vid Betel i Vagnhärad. Besök av Göran Ritterfeldt, tidigare kyrkoherde.
Utomhus enl gällande restriktioner.
Välkomna!
Spara i din kalender
v. 34
29 11:00 GUDSTJÄNST med nattvard
En gudstjänst med nattvard i vår kyrka med predikan, sång och musik.
Vi har markerade sittplatser med rätt avstånd enl gällande restriktioner.
Välkomna!
Spara i din kalender
v. 35
30 19:00 BÖNESAMLING
Välkommen till en timmes bönesamling i vår kyrka då vi ber med och för varandra. Enligt gällande restriktioner.
Spara i din kalender
31 ti 18:00 VOLONTÄRTRÄFF SPRÅKCAFÉ
Tillsammans med våra volontärer samtalar vi om uppläggning av höstens språkcafé.
Välkomna alla volontärer.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2021 Bläddra en månad framåt