Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt
v. 39
3 11:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med nattvard. Tobbe predikar. Sång och musik.
Spara i din kalender
v. 40
4 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
Spara i din kalender
7 to 19:00 SPRÅKCAFÉ
Torsdagar 19.00 - 20.30
Spara i din kalender
8 fr 18:30 UNG GEMENSKAP (UG)
Flyttas till fredag den 22 okt.
Spara i din kalender
9 18:00 LITTERÄR CAFÉKVÄLL I FRIKYRKAN TYSTBERGA.
Välkomna till en litterär cafékväll i Frikyrkan Tystberga, Källvägen 22.
Britta Hermansson presenterar sin nya bok.
Spara i din kalender
10 11:00 BÖN OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
Spara i din kalender
v. 41
11 19:00 MÅNDAGSBÖN
Välkommen till en timmes bönesamling i vår kyrka då vi ber med och för varandra.
Spara i din kalender
14 to 19:00 SPRÅKCAFÉ
Torsdagar kl 19.00-20.30
Spara i din kalender
16 18:00 LOVSÅNGSKONSERT
Junior med grupp.
Spara i din kalender
v. 42
18 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
Spara i din kalender
21 to 19:00 SPRÅKCAFÉ
Torsdagar kl 19.00 - 20.30
Spara i din kalender
22 fr 18:30 UNG GEMENSKAP (UG)
Spara i din kalender
23 09:00 STÄDDAG I KYRKAN
Kl 9-12.
Spara i din kalender
24 11:00 BARN- OCH FAMILJEGUDSTJÄNST
Sten, Maggan o Junior leder gudstjänsten.
Barnen deltager.
Spara i din kalender
v. 43
25 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
Spara i din kalender
19:00 MÅNDAGSBÖN
Välkommen till en timmes bönesamling i vår kyrka då vi ber med och för varandra.
Spara i din kalender
28 to 13:00 RPG
Spara i din kalender
19:00 SPRÅKCAFÉ
Torsdagar kl 19.00 - 20.30
Spara i din kalender
31 11:00 GUDSTJÄNST
Predikan av Tobbe.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt