Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
2 fr 18:00 UNG GEMENSKAP - "BIBELBABBEL"
Spara i din kalender
4 11:00 GUDSTJÄNST
Välkommen att lyssna till Torbjörn Alesand som talar under temat: Gudstjänst för nybörjare del 2 - nattvarden. Vi firar nattvard tillsammans.
Du kan delta i vår gudstjänst antingen i vår kyrka eller på nätet.
Nätadress ekumen.se/bs
Spara i din kalender
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk.
Spara i din kalender
v. 41
5 19:00 BÖN
Välkommen till en timmes bönesamling då vi ber med och för varandra.
Spara i din kalender
9 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Aktiviteter och gemenskap kl 19.00 - 22.30.
Spara i din kalender
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk
Spara i din kalender
v. 42
13 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal med olika teman. Temat för kvällen: Teodicéproblemet. Hur kan Gud vara både god och allsmäktig, när det finns så mycket ondska och lidande i världen?
Nätadress: ekumen.se/bs
Spara i din kalender
14 on 19:00 SINNESROGUDSTJÄNST
I Trosa stads kyrka.
Spara i din kalender
16 fr xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk
Spara i din kalender
17 09:00 STÄDDAG VID KYRKAN
Kl 9-12.
Spara i din kalender
v. 43
19 19:00 BÖN
Välkommen till en timmes bönesamling då vi ber med och för varandra.
Spara i din kalender
20 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal med olika teman. Nätadress: ekumen.se/bs
Spara i din kalender
23 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Aktiviteter och gemenskap kl 19.00 - 22.30.
Spara i din kalender
25 11:00 GUDSTJÄNST
Välkommen att lyssna till Torbjörn Alesand som talar under temat: Vad väger Jesus?.
Du kan delta i vår gudstjänst antingen i vår kyrka eller på nätet.
Nätadress ekumen.se/bs.
Spara i din kalender
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk.
Spara i din kalender
v. 44
30 fr xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt