Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt
v. 49
2 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
Spara i din kalender
19:00 BÖN
Spara i din kalender
3 ti 18:00 UPPTÄCKARGRUPPEN
Välkommen att studera Bibeln under ledning av Torbjörn Alesand. Vi studerar småprofeterna i Gamla Testamentet, Haggai och Malaki..
Spara i din kalender
6 fr 18:30 UNG GEMENSKAP
Olika aktiviteter.
Spara i din kalender
7 14:00 SPRÅKCAFÉ - ALLA KYRKOR I SAMVERKAN
I Trosalundskyrkan kl 14-16.
Spara i din kalender
8 11:00 NATTVARDSGUDSTJÄNST o FÖRSAMLINGSMÖTE
Sten Ottosson leder gudstjänsten. Musikkapellet spelar. Barnen medverkar. Kyrkkaffe. Efter gudstjänsten och kyrkkaffet blir det ett kort församlingsmöte.
Spara i din kalender
v. 50
9 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
Spara i din kalender
12 to 13:00 JULFEST FÖR ALLA GRUPPER
Välkommen till vår årliga julfest för alla grupper i vår kyrka. Kostnad 100 kr. Anmälan.
Spara i din kalender
13 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Välkomna till vår terminsavslutning.
Spara i din kalender
15 16:00 JULSPEL
Alla är välkomna att se vårt julspel kring Jesu födelse. Kaffeservering.
Spara i din kalender
v. 51
16 19:00 BÖN
Välkomna till vår bönesamling.
Spara i din kalender
22 11:00 VI SJUNGER IN JULEN
Sånggudstjänst. Birgitta Grahn Samnegård. Musikkapellet.
Spara i din kalender
v. 52
29 11:00 GUDSTJÄNST
Välkommen
till vår mellandagsgudstjänst.
Torbjörn Alesand predikar. Sång av Fifian Georgos Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2019 Bläddra en månad framåt