Trosa Frikyrkoförsamling - Trosalundskyrkan
November 2022

v. 44
3 to 18:00 SPRÅKCAFÉ
Språkcafé startar kl 18,00-19.30 i Betel Vagnhärad.
6 11:00 NATTVARDSGUDSTJÅNST
Predikan av Bo Divander. Sång och musik.
v. 45
7 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
19:00 MÅNDAGSBÖN
Välkommen till en timmes bönesamling i vår kyrka då vi ber med och för varandra.
10 to 18:00 SPRÅKCAFÉ
Kl 18.00-19.30 i Betel Vagnhärad.
12 18:00 LOVSÅNGSKONSERT
Junior Binua och hans vänner.
v. 46
14 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
17 to 18:00 SPRÅKCAFÉ
Kl 18.00-19.30 i Betel Vagnhärad.
20 11:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med sång och vittnesbörd. Söndagsskola.
v. 47
21 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN
19:00 MÅNDAGSBÖN
Välkommen till en timmes bönesamling i vår kyrka då vi ber med och för varandra.
24 to 13:00 RPG
Adventsmusik med Kiladalens kör.
18:00 SPRÅKCAFÉ
Kl 18.00-19.30 i Betel Vagnhärad.
v. 48
28 16:00 VÅGA-SJUNGA-KÖREN