Trosa Frikyrkoförsamling - Trosalundskyrkan
Juli 2021

v. 26
4 15:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST VID HASSELTORP.
En friluftsgudstjänst vid vår scoutstuga Hasseltorp på Borgmästarholmen/Edanö. Tag med dig en kaffekorg.
Utomhus enl gällande restriktioner.
Välkomna!
v. 27
7 on 19:00 GRILLKVÄLL VID HASSELTORP
En kväll då vi grillar och har gemenskap med varandra. Tag med dig det du vill grilla.
Välkomna!
v. 28
14 on 19:00 GRILLKVÄLL VID HASSELTORP
En kväll då vi grillar och har gemenskap med varandra. Tag med dig det du vill grilla.
Välkomna!
v. 29
21 on 19:00 GRILLKVÄLL VID HASSELTORP
En kväll då vi grillar och har gemenskap med varandra. Tag med dig det du vill grilla.
Välkomna!
v. 30
28 on 19:00 GRILLKVÄLL VID HASSELTORP
En kväll då vi grillar och har gemenskap med varandra. Tag med dig det du vill grilla.
Välkomna!