Trosa Frikyrkoförsamling - Trosalundskyrkan
Juni 2021

v. 22
3 to 19:00 SAMTALSKVÄLL
Vi samtalar om hur vi öppnar upp verksamheten igen efter pandemins restriktioner.
Vi ses i vår kyrka.
6 11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Vårterminens första gudstjänst i vår kyrka.
Vi har markerade sittplatser med rätt avstånd enl gällande restriktioner.
Välkomna!
v. 24
20 11:00 GUDSTJÄNST
En festgudstjänst med glädje över att få samlas i vår kyrka.
Vi har markerade sittplatser med rätt avstånd enl gällande restriktioner.
Välkomna!