Trosa Frikyrkoförsamling - Trosalundskyrkan
November 2020

v. 44
1 11:00 GUDSTJÄNST
Välkommen att lyssna till Torbjörn Alesand som talar under temat: Var bor Jesus?. Nattvard. Parentation.
Du kan delta i vår gudstjänst antingen i vår kyrka eller på nätet.
Nätadress ekumen.se/bs.
v. 45
2 19:00 BÖN
Välkommen till en timmes bönesamling då vi ber med och för varandra.
6 fr 18:00 UNG GEMENSKAP - BIBELBABBEL
Pausas på grund av covid.
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar kring helgen på ekumen.se/tlk
v. 46
10 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal som den här gången har temat Treenigheten.
Nätadress: ekumen.se/bs
13 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Pausas på grund av covid.
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna tilltankar kring helgen på ekumen.se/tlk
v. 47
17 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal som den här gången har temat Andens gåvor och frukter.
Nätadress: ekumen.se/bs
20 fr xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar kring helgen på ekumen.se/tlk
v. 48
24 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal som den här gången har temat TRON.
Nätadress: ekumen.se/bs
27 fr XX:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk.
29 XX:00 ADVENTSKALENDER PÅ NÄTET
Nätadress: ekumen.se/adv20
v. 49
30 19:00 BÖN PÅ NÄTET
Vi ber för församlingen och dess framtid
Nätadress: ekumen.se/btlk
xx:00 ADVENTSKALENDER PÅ NÄTET
Nätadress: ekumen.se/adv20