Trosa Frikyrkoförsamling - Trosalundskyrkan
September 2020

v. 36
1 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal kring temat: Den andliga vapenrustningen, Ef 6:10-18.
Nätadress: ekumen.se/bs
6 11:00 FÖRSAMLINGSMÖTE
Andakt, information och förhandlingar. Nattvard.
Du kan delta i vårt församlingsmöte antingen i vår kyrka eller på nätet. Nätadress ekumen.se/bs.
v. 37
7 19:00 BÖN
Välkommen till en timmes bönesamling då vi ber med och för varandra.
11 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Aktiviteter och gemenskap kl 19.00 - 22.30.
xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk
v. 38
15 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal med olika teman. Temat för kvällen: Guds rike - vad är det? Matt 5:1-20, 4:26-34. Mark 10:13-31. Luk 8:1, 9:1-11, 13:18-20, 17:20-21. Joh 3:1-12.
Nätadress: ekumen.se/bs
16 on 19:00 SINNESROGUDSTJÄNST
I Trosa Stads kyrka.
18 fr xx:00 TANKAR INFÖR HELGEN PÅ NÄTET
Välkommen att lyssna till tankar inför helgen på ekumen.se/tlk.
v. 39
21 19:00 BÖN
Välkommen till en timmes bönesamling då vi ber med och för varandra.
22 ti 19:00 BIBELSAMTAL PÅ NÄTET
Välkommen att delta i vårt bibelsamtal med olika teman. Temat för kvällen: Vad är underlåtenhetssynd?
Nätadress: ekumen.se/bs
25 fr 19:00 UNG GEMENSKAP
Aktiviteter och gemenskap kl 19.00 - 22.30.
26 09:30 PILGRIMSVANDRING
Gemensam vandring med Trosalundskyrkan och Trosa Församling.
Start och mål vid Bråfalls såg. Se mer information på ekumen.se/tlk.
27 11:00 GUDSTJÄNST
Välkommen att lyssna till Torbjörn Alesand som talar under temat: Gudstjänst för nybörjare del 1. Vi samtalar om vad en gudstjänst är, varför vi gör som vi gör och varför lokalen ser ut som den gör.
Du kan delta i vår gudstjänst antingen i vår kyrka eller på nätet.
Nätadress ekumen.se/bs.