Sidhuvudbild

Hur finansieras verksamheten?

All vår verksamhet är i huvudsak baserad på frivilliga gåvor som samlas in vid sammankomster, genom banköverföringar eller via bankgiro. En mindre del utgör bidrag från stat och kommun.

Församlingen Bankgiro 887-0750
Ungdomsföreningen vilande

Kyrkoavgiften är en möjlighet att stödja Trosalundskyrkan och Equmeniakyrkan.
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst och dras via skattsedeln. 68 % går direkt till av givaren önskad församling, 19 % till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov, 10 % går till pionjärsatsningar och 3 % till administration av kyrkoavgiften.

Läs mer om kyrkoavgift på Equmeniakyrkans hemsida:
http://equmeniakyrkan.se/