Sidhuvudbild

Hur blir jag medlem?

Medlem i Trosa Frikyrkoförsamling blir du efter ett samtal med vår pastor eller annan person med ansvar för den andliga vården. Denne klargör innebörden av medlemskapet. I det samtalet får du möjlighet att berätta om din väg till tro, om trons betydelse i ditt liv.
Du hälsas välkommen till församlingen i en av våra gudstjänster. Där ställs frågan till dig om du tror på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Därefter ber församlingen för dig och hälsar dig välkommen in i gemenskapen.
I den kristna församlingen har dopet till Kristus en central plats. Församlingen förkunnar och praktiserar de troendes dop, (vuxendop).
Församlingen upplåter kyrkan för barndop i annat samfunds eller annan kyrkas regi, då medlemmar eller andra så önskar.