Sidhuvudbild

Gudstjänster

Månadens gudstjänster har olika karaktär.

Första söndagen i månaden har vi en nattvardsgudstjänst.
Andra söndagen i månaden har vi bön- och lovsångsgudstjänst.
Tredje söndagen har vi gudstjänst ibland med olika besökare..
Fjärde söndagen (sista söndagen) har vi två gånger per termin en ekumenisk gudstjänst då vi alternerar mellan Trosalundskyrkan, Betel och Svenska Kyrkan och där vi medverkar från alla de olika kyrkorna. Se kalendariet var vi är de olika månaderna.
Vi hänvisar till vår kalender där du kan se de olika programmen.