Sidhuvudbild

Bönesamling

Andra söndagen i månaden har vi bön- och lovsångsgudstjänst.
Varannan måndag (ojämna veckor) har vi en stor gemensam bönekväll kl 19.00 - Måndagsbönen.