Sidhuvudbild

Bönesamling

En gång i månaden har vi bön- och lovsångsgudstjänst kl 11.00.
Varannan måndag (ojämna veckor) kl 18.30 har vi bönesamling och ibland utökad med bibelstudium.